Услови за рефундирање

Прочитајте ги условите под кои вршиме рефундирање на средства


Нелкоски Органик Фуд ДОО с.Драслајца Струга, овозможува рефундирање на средства за производите кои се купени и платени од е-продавницата https://store.zaumorganic.com/  , под долунаведените услови: